Zhou Qi

Executive Director
National Strategy Institute, Tsinghua University
Zhou Qi is executive director of the National Strategy Institute at Tsinghua University.
Resources

Zhou Qi is executive director of the National Strategy Institute at Tsinghua University.